• RODO (охорона персональних даних)
 • RODO (охорона персональних даних)

  Згідно зі ст.13 пп.1 і пп.2 Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (загальний регламент про захист даних), далі Регламент, інформуємо, що:

  1) Контролером бази персональних даних є Worklife Polska, товариство з обмеженою відповідальністю, командитне товариство, що знаходиться за адресою в вул. Гарцерська, 30/122, 05-80 Пястув, і зареєстроване в районному суді м. Варшава, ХІІ відділі економічному Державного судового реєстру під номером KRS 0000673202;

  2) персональні дані будуть оброблені з метою провадження процесів рекрутаційних і створення Контролером бази даних кандидатів на роботу на підставі ст.6 пункт (а) пп.1 Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (загальний регламент про захист даних), далі — Регламент;

  3) одержувачем персональних даних будуть потенційні роботодавці, котрі є контрагентами Контролера;

  4) персональні дані можуть бути передані третій країні згідно зі ст.49 пункт (а) пп.1 Регламенту;

  5) може пан/пані отримати копію персональних даних, що передаються до третьої країни, в формі паперовій чи електронній, склавши попередньо заяву з цього питання представнику Контролера, зазначеного в п.2 цього документу;

  6) персональні дані будуть оброблені до моменту реалізаці мети обробки, однак не довше, ніж 6 місяців із застереженням вимог загальнообов’язкового права, що передбачає довші терміни;

  7) Пан/Пані має право доступу до змісту своїх даних і їхнє спростування, усунення, обмеження опрацювання, право на перенесення даних, право внесення спротиву, право на відміну згоди в довільному моменті без впливу на згоду на право обробки, що зроблена на підставі згоди перед її

  відміною;

  8) Пан/Пані має право внесення скарги на наглядовий орган, коли визнає Пані/Пан, що обробка персональних даних порушує положення загальнообов’язкового закону, зокрема Регламенту;

  9) подання через Пана/Пані персональних даних є умовою договору. Пан/Пані є уповноваженим до їх подання, а неподання персональних даних унеможливлює участь в процесах рекрутаційних, здійснюваних Контролером, і так само унеможливлює внесення Пана/Пані у базу кандидатів Контролера, і в результаті також і працевлаштування;

  10) Пані/Пана дані не будуть оброблені автоматизованим способом, у тому числі в формі профайлінгу.

  Оригінал:

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO informuję, iż:

  1)     administratorem Pańskich danych osobowych jest Worklife Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Piastowie przy ul. Harcerskiej 30/122, 05-820 Piastów, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000673202,

  2)     przedstawicielem administratora jest Pan/Pani …., e-mail …;

  3)     Pańskie dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych oraz budowania przez Administratora bazy danych kandydatów do pracy na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO,

  4)     odbiorcą Pańskich danych osobowych będą potencjalni pracodawcy, będący kontrahentami Administratora;

  5)     Pańskie dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego na podstawie art. 49 ust. 1 pkt a RODO;

  6)     Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego w formie papierowej lub elektronicznej po uprzednim zgłoszeniu wniosku w tym zakresie przedstawicielowi Administratora, określonemu w pkt. 2 niniejszego pouczenia;

  7)     Pańskie dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu przetwarzania, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy z zastrzeżeniem wymogów prawa powszechnie obowiązującego przewidujących dłuższe terminy;

  8)     posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  9)     ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pańskich danych osobowych dotyczących narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności RODO;

  10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Jest Pan/Pani uprawniona do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora, jak również brak możliwości umieszczenia Pana/Pani w bazie kandydatów Administratora, a w konsekwencji również zatrudnienia;

  11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


  УГОДА ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
  (ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ)

  Дана угода про конфіденційність розроблено відповідно до вимог Закону України № 2297 від 01.06.2010р. «Про захист персональних даних» та інших нормативних актів українського законодавства, що регламентують правові відносини, пов’язані зі збором, обробкою, зберіганням персональних даних, а також правом громадян на невтручання в особисте життя та правом на самовираження.

  Загальна частина

  ТОВ «ВОРК ЛАЙФ», піклуючись про розвиток взаємовідносин з клієнтами і користувачами нашого сайту, розуміючи важливість забезпечення охорони Ваших персональних даних, з метою вирішення можливих протиріч і непорозумінь підготувало цю Угоду про конфіденційність (політику конфіденційності), далі за текстом – «Політика конфіденційності» , і умови користування сайтом www.worklife.com.ua, далі по тексту – «сайт».
  Будь ласка, уважно прочитайте дану сторінку, тому що інформація, викладена на ній є важливою для Вас як для користувача сайту і всіх його сервісів.
  Просимо Вас звернути увагу, що відповідно до умов Політики конфіденційності при Вашому відвідуванні ресурсів даного сайту Ви підтверджуєте свою згоду з правилами та вимогами Політики конфіденційності і умовами користування сайтом. У разі Вашої незгоди з вимогами Політики конфіденційності і умовами користування сайтом Ви зобов’язані покинути сайт і утриматися від його відвідин в майбутньому.

  Увага! Користувач не має права розміщувати інформацію, використовувати сайт, якщо він не згоден з Політикою конфіденційності або, він не досяг встановленого законодавством віку, коли він має право укладати угоди, або обмежений в своїх правах згідно закону, або не є уповноваженою особою компанії, від імені якої розміщується інформація.
  Зберігання Ваших персональних даних буде проводитися ТОВ «ВОРК ЛАЙФ», за адресою: м Київ, вулиця Харківське шосе 19, офіс 7035, 7 поверх (ТЦ Мега Сіті)

  Дана Політика конфіденційності діє з «18» Апреля 2018 року і буде оновлюватися в міру необхідності і / або в наслідок змін чинного законодавства.

  Обмеження згідно Політики конфіденційності

  Згідно умов Політики конфіденційності при користуванні сайтом Ви повинні дотримуватися наступних правил:

  • Не використовуйте сайт неналежним чином. Зокрема, не намагайтеся впливати або втручатися в його роботу або отримати доступ до інформації не через стандартний інтерфейс;
   
  • Використовуйте сайт тільки відповідно до норм українського законодавства;
  Якщо Ви будете порушувати дану Політику конфіденційності або якщо ми обґрунтовано запідозримо Вас в цьому, ми можемо призупинити або повністю закрити Вам доступ до сайту по Вашому IP адресою.

  • ТОВ «ВОРК ЛАЙФ» може в будь-який час переглянути цю Політику конфіденційності та оновити її. Ви маєте зобов’язання щодо цих змін і повинні відвідувати цю сторінку час від часу для перегляду поточної редакції Політики конфіденційності.

  Ваші права

  Ваші права як суб’єкта персональних даних передбачені статтею 8 Закону України №2297 від 01.06.2010р. «Про захист персональних даних»:
  «Стаття 8. Права суб’єкта персональних даних
  1. Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід’ємними і непорушними.
  2. Суб’єкт персональних даних має право:
  1) знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження, і / або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
  2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
  3) на доступ до своїх персональних даних;
  4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;
  5) пред’являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
  6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником і розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
  7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження, в зв’язку з навмисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
  8) звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду;
  9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
  10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
  11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
  12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
  13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
  3. Розпорядження персональними даними фізичної особи, обмеженої в цивільній дієздатності або визнаної недієздатною, здійснює її законний представник. »

  Цілі збору Ваших персональних даних

  Однією з цілей створення і функціонування нашого сайту є інформування Вас про те, хто ми такі і чим займаємося. Ми збираємо і використовуємо персональні дані (в тому числі ПІБ, місто Вашого проживання, номер телефону, електронну пошту) для кращого надання Вам необхідних послуг та інформації.

  Тому ми можемо використовувати Ваші персональні дані, щоб:
  • відповідати на Ваші питання і запити;
  • обробляти Ваші замовлення;
  • регулювати або іншим способом виконувати свої зобов’язання в зв’язку у зв’язку з будь-яким угодою, які Ви уклали з нами;
  • запобігати і вирішувати проблеми, пов’язані з будь-якими послугами, які ми надаємо Вам;
  • створювати продукти або послуги, що відповідають Вашим потребам;
  • оперативно реагувати на можливі Ваші скарги, пов’язані з недоліками наданих Вам послуг.
  • для оптимізації своїх послуг ми можемо використовувати Ваші персональні дані в ході прямого маркетингу (в тому числі надавати інформацію про товари і послуги, які в подальшому можуть бути цікавими для Вас шляхом відправлення SMS, електронних повідомлень, VIBER);
  Крім випадків, установлених цією політикою конфіденційності, ми не станемо розкривати будь-яку вашу персональну інформацію, якщо тільки не будемо зобов’язані зробити це згідно із законом (наприклад, якщо це буде потрібно в ході судового процесу, або з метою запобігання шахрайства або іншого злочину), або якщо порахуємо , що така дія необхідна для захисту або запобігання наших прав, власності або особистої безпеки, а також аналогічно щодо наших користувачів / клієнтів та інших осіб.
  Будьте впевнені, що ми не будемо використовувати вашу інформацію в будь-яких цілях, якщо ви повідомите, що не бажаєте, щоб ми використовували вашу інформацію таким чином, коли інформація надається, або пізніше.

  Використання вашої персональної інформації, наданої на інших сайтах

  На наших сайтах можуть бути посилання на інші сайти, або ви можете перейти на наш сайт по посиланню з іншого сайту. Як ви розумієте, ми не можемо відповідати за політику конфіденційності та практичні методики на інших сайтах.
  Такий контент охоплюється відповідними умовами використання, а також будь-якими додатковими правилами і інформацією про конфіденційність, що надається в зв’язку з використанням стороннього сайту.
  Ми рекомендуємо вам вивчити політику кожного відвідуваного сайту, щоб краще зрозуміти свої права і обов’язки, особливо коли ви надаєте на цих сайтах контент будь-якого типу. Якщо у вас є які-небудь сумніви або питання, зв’яжіться з власником або адміністратором сайту.

  Політика файлів cookie, використання Google Analytics

  При роботі сайту нами використовуються файли cookie. З їх допомогою можлива ідентифікація браузера користувачів, які відвідують наш сайт повторно, в цих файлах можливе збереження налаштувань користувачів та інших відомостей. Для зручності використання нашим сайтом ми використовуємо функцію ремаркетингу. При роботі з цією функцією також використовуються файли cookie.
  Можна налаштувати браузер так, щоб відхиляти всі файли cookie або сповіщати про їх відправку.
  За допомогою Google Analytics ми збираємо статистику про відвідування сайту, таку як відвідувані сторінки,кількість переглядів сторінок, домени, Інтернет-провайдерів і країни походження наших відвідувачів, а також адреси сайтів, відвіданих до і після сайту, і т.д. Проте, жодна з цих дій не пов’язане з Вами особисто і вимірюється тільки в сукупності.
  Веб-маяки – це невидимі файли, які знаходяться на сайтах, які Ви відвідуєте. У разі, якщо Ви відвідуєте сторінку сайту, що містить веб-маяк, вона звертається до Вашого комп’ютера для того, щоб визначити чи відвідували Ви раніше цю сторінку або бачили Ви раніше певну рекламу. Веб-маяки не фіксують Ваша електронна адреса або будь-яку іншу особисту інформацію.
  Використання цієї інформації допомагає нам робити сайт максимально зручним і корисним для Вас, підтримувати, захищати і розвивати сервіси нашого сайту.

  Додаткові інформація

  ТОВ «ВОРК ЛАЙФ» вживає заходів, щоб інформація на даному сайті була достовірною. Однак ми не беремо на себе відповідальність і не гарантуємо, що надана інформація і дані є точними, об’єктивними і актуальними на момент перегляду.

  Забороняється розповсюджувати, змінювати, передавати, користуватися або використовувати повторно будь-яку інформацію з даного сайту для будь-якої публічної або комерційної мети без письмового дозволу ТОВ «ВОРК ЛАЙФ». Ви повинні дотримуватися всіх авторських прав та інших вимог про власність на завантажені та / або копіюються матеріали. Скопійована інформація повинна містити посилання на даний сайт як на джерело.

  ТОВ «ВОРК ЛАЙФ» в будь-якому разі не буде причетна до жодної зі сторін прямого, непрямого, умисного, або ненавмисного нанесення збитків за будь-яке використання цього сайту, або на будь-якому іншому взаємопов’язаних сайті, включаючи, але не обмежуючись, будь-які втрати доходів, втрату програм або інших даних у Вашій системі обробки інформації, навіть якщо ми були швидко проінформовані про можливість таких збитків.

  При роботі з сайтом Вам не надаються права на інтелектуальну власність ні на сам сайт, ні на його утримання, ні на використання будь-яких елементів брендингу або логотипів нашого сайту.

  Я згоден з Політикою конфіденційності та умовами користування сайтом, а також з передачею і обробкою моїх даних.

  Я підтверджую своє повноліття, а також відсутність будь-яких актів, що обмежують мою дієздатність.  • Подработка в Лодзи, а так же работа в Сважендзе от компании Worklife.
  • Как быстро найти работа в Бельско Бяла и вакансии в Польше, лучшие предложения вакансии Польша в агенстве по трудоустройству Worklife.com.ua
  • На нашем сайте по трудоустройству найдете работа в Сважендзе, а так же Польша работа
  • Компания Worklife предлагает работа в Польше для украинцев, а так же найти трудоустройство в Польше для женщин сможете в нашем каталоге вакансий в Польше.
  • В нашем агенстве не составит труда найти подработка Забже, а так же работа Ченстохова на самых выгодных условиях.